کنفرانس الرت ( آزمایشی )

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel. موضوعات: - روشهای جدید بازرسی و ایمنی فنی و استقرار آن در صنایع نفت و انرژی - ارزیابی ایمنی عملکرد تامین کنندگان در صنایع نفت و انرژی - تحلیل خطر و نقش روشهای بازدارنده در تامین ایمنی صنایع نفت و انرژی - معرفی استانداردهای جدید در بازرسی و تامین ایمنی - روشهای محاسبه هزینه های ناشی از حوادث صنعتی - نقش مدیریت یکپارچه ایمنی در کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در سطح ملی و مؤسسات - نوآوری در حوزه تجهیزات جدید بازرسی و ایمنی صنعتی و فنی در داخل و خارج کشور - معرفی شرایط عملیاتی غیر ایمن در صنایع نفت و انرژی و ارائه راهکار جهت حذف و تعدیل - مطالعه موردی بازرسی های موفق / غیرموفق و نقش آنها در بازدارندگی از /ایجاد حوادث در صنایع نفت و انرژی - روشهای بازرسی فنی تجهیزات مختلف در مراحل مختلف تولید، حمل، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات دوره ای و... ) - روش های بازرسی غیر مخرب ( NDT ) - اقتصاد ایمنی - ایمنی و انرژی
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک